2. URI a otisk. půdy

 

Jednoúčelové nádobky DULAB s bakteriologickými půdami

 

Umožňují rychlou kultivační diagnostiku a kvantifikaci izolovaných baktérií i na nespecializovaných pracovištích jako např. v lékařských ordinacích, poliklinikách a lůžkových zařízeních, ale také v mikrobiologických laboratořích různého zaměření.

 

 Nádobky se skládají zetří sterilních částí: nosiče s bakteriologickými půdami, krytu se závitem a odběrové nádobky. Plocha nosiče je buď dělena do dvou polí pro dvě půdy, nebo je bez předělu pro jediný druh půdy.

 

 

Nanášení vzorků (inokulace) biologického materiálu je velmi jednoduché a snadné. Tekutý materiál, který je k dispozici ve větším objemu (např. moč, různé výpotky apod.) se odebere do přiložené odběrové nádobky, do níž se po odšroubování krytu ponoří nosič s bakteriologickými půdami. Nebo se na půdy nanáší kličkou, tamponem, pipetou, injekční stříkačkou apod. Pevný materiál lze na půdu položit a přitlačit sterilní pinzetou. Nádobky určené k otiskům z ploch se přiloží mírným tlakem na vyšetřovanou plochu.

 

 

Po nanesení na půdu se nosič ihned opatří krytem se závitem, odběrová nádobka se po odběru likviduje na místě. Transport a inkubace nádobek probíhá dle běžných zásad, při eventuální inkubaci v CO2 je nezbytné inkubovat s uvolněným krytem, aby plyn mohl proniknout k půdě. Po odečtení výsledku se nosiče s půdou a odšroubovyným krytem odkládají do desinfekčního roztoku a likvidují varem či autoklávováním.

 

 

Upozornění: skladujte při teplotě do 18oC a chraňte před přímým slunečním světlem, vlhkem a mrazem.

 

 

Při náhlých změnách teplot se může na šroubovacím uzávěru odběrové nádobky vytvářet sterilní kondenzní voda, která není na závadu !!!

 

 

Před použitím se nádobky uchovávají při pokojové teplotě, suchu a tmě.

 

 

Balení všech souprav: 1 kus zatavený ve fólii.

 

 

Expirační doby: 3 měsíce.

 

 

URI DULAB je transportně-kultivační souprava pro vyšetření moči ponornou (dip slide) metodou. Obsahuje:

 

 

1. nosič se dvěma bakteriologickými půdami: CLED (zelená až modrá) a MacConkey (lososová až světle červená)

 

2. kryt se závitem

 

3. sterilní odběrovou nádobku

 

 

 

Provedení: Do moči odebrané středním proudem se ponoří nosič s oběma půdami, přebytečná moč se nechá odkápnout. Nosič se opatří krytem a inkubuje se při lehce pootočeném závitu krytu. Během transportu kryt opět pevně dotáhněte!

 

 

Odečítání a hodnocení: růst kolonií je signalizován změnou barvy indikátoru, u půdy CLED do žluté, u půdy MacConkey do červené. Bez ohledu na změnu indikátoru je třeba spočítat přibližně počet kolonií:

 

 

·         méně než 15 kolonií na obou půdách = méně než 104/ml

·         15 až 150 kolonií značí 104-105/ml

·         více než 150 kolonií značí více než 105/ml

·         při splývavém růstu a změně indikátiru je vždy více než 105/ml.

 

Modrozelená půda CLED na nosiči půd zachycuje nejen G-tyčinky, ale i důležité G+vyvolavatele infekce, enterokoky a stafylokoky. Enterokoky na půdě MacConkey vyrůstají v červených , velmi drobných koloniích, stafylokoky v koloniích světle růžových, zakalených. Zároveň je zamezeno plazení protea na této půdě. Menší variace v barvách indikátorů před očkováním neovlivňují použitelnost.

 

MYCO DULAB je pomůcka k transportu a k selektivnímu průkazu kvasinek, plísní a dermatofyt. Základem obou půd je Sabouraudova půda obohacená v jedné polovině nosiče gentamicinem a chloramfenikolem, ve druhé cykloheximidem (aktidionem) a chloramfenikolem. První polovina je určena pro selektivní průkaz kvasinek a plísní, druhá pro růst dermatofyt. Použití nalézá především pro průkaz mykoorganismů v suchém biologickém materiálu (vlasy, nehty, kožní šupiny, stěry) případně i tekutého materiálu (moč, punktáty, centrifugáty aj.).

 

TTC AGAR DULAB je standardní půda k otiskům z ploch pro zjišťování celkového množství baktérií na semikvantitativní úrovni. Obsahuje živný agar s 0,1% trifenyltetrazolium chloridu. Růstem kolonií z otištěné plochy je tato látka redukována na vínově červený formazan, což usnadňuje počítání kolonií. Půdu lze použít při kontrole čistoty a sanitace ploch. Otisky lze provádět z pracovních a jídelních stolů, z předmětů denního používání, příborů, jídelních souprav, sklenic, jakož i pevných potravin. Tekutý materiál lze nanést ponořením nosiče do testované tekutiny, smyvu, oplachu, centrifugátu.

 

TSA/LT AGAR DULAB je rovněž otisková půda z trypton sojového agaru obohaceného lecithinem a Tweenem 80. Tyto složky neutralizují desinfekční látky: lecithin kvartérní amoniové báze a hexachlorofen, obě společně alkoholy, takže není ovlivněn růst baktérií z ploch po aplikaci těchto látek. Otisků se používá k testování ploch v čistých, zejména zdravotnických a farmaceutických provozech. Podle mezinárodních kritérií lze při počtu kolonií na ploše nosiče (cca 20 cm2): 2 až 10 hodnotit čistotu jako dobrou, 10 až 20 jako středně dobrou, 20 až 40 jako nedostatečnou. Méně než 1 až 2 kolonie jsou velmi dobrým výsledkem pro sterilní prostory.

 

BRC AGAR DULAB je otisková půda pro selektivní růst kvasinek a plísní. Obsahuje modifikovaný Sabouraudův agar s bengálskou červení a chloramfenikolem. Mykoorganismy absorbují při růstu bengálskou červeň a usnadňují tak odečítání menších a v růstu pomalejších kolonií. Na ploše nosiče lze odečíst cca 15 - 30 kolonií. Půda nalézá uplatnění v provozech, v nichž je třeba zjišťovat stupeň zaplísnění na plochách, v tekutinách, v oplachu ze vzorků tuhých potravin, surovin, polotovarů. Při větším zaplísnění je možno výchozí tekutinu ředit v připojené nádobce.