historie

Mikrobiologická laboratoř vznikla koncem roku 1987 pod vedením

Prof. MUDr. Vladislava Potužníka, DrSc. a její zprvu úzký výrobní program byl realizován malou skupinou pracovníků v prostorách KHS v Českých Budějovicích.

 

Snahou této laboratoře bylo připravovat diagnostika a laboratorní pomůcky:
1) kvalitativně srovnatelné s obdobnými preparáty ze zahraničí
2) především cenově přijatelné na našem trhu
3) maximálně vycházet vstříc potřebám našich odběratelů.

 

Teprve v březnu 1990 se firma přestěhovala do zcela nové budovy v Dubném u Českých Budějovic a začala se prezentovat novým obchodním názvem DULAB.

 

1.ledna 1993 došlo k privatizační přeměně na DULAB s.r.o. Tato laboratoř předkládá každoročně inovovaný výrobní program diagnostických produktů, které jsou určeny pro široké použití v humánní a veterinární medicině, hygieně, potravinářských i jiných provozech. Tvoří základ pro plnění pravidel správné výrobní praxe v bakteriologických laboratořích.

 

Věříme, že tyto internetové stránky umožní našim odběratelům nalézt přehledné informace o našich produktech a jejich cenách a usnadní tak jejich výběr a objednávání.

 

Chtěli bychom poděkovat všem našim odběratelům za dosavadní přízeň i zájem a věříme, že s našimi výrobky a službami budou i nadále spokojeni.