4. Obohacovadla

 

III – Soustava obohacovadel (suplementů) bakteriologických živných půd Dulab

 

Obohacování živných půd vhodnými látkami je staré jako bakteriologie sama. Přídavek krve, séra, cukrů zlepšuje a urychluje růst náročnějších druhů baktérií. Takto upravené půdy však poskytují výhodu i méně náročným, často nežádoucím druhům a to byl důvod pro hledání jiných látek, které by naopak tyto druhy potlačovaly. Příkladem mohou být různá barviva, azid, soli bária či telluru apod., dnes z valné části opuštěná pro příliš široké spektrum účinku a nahrazená vhodnou směsí antibiotik s velmi dobrým selektivním účinkem.

Nabízíme obohacovadla růst stimulující (A, HEM-VIT, HEM-NAD) a obohacovadla selektivní, růst nežádoucí flóry potlačující (B, B-2, C, C-2, C-3, C-4, F, G, H, Hi, Hi-2, Y, M, M-2, CaC, CNA, KV, AMFO, PANTA, MOX)  a kombinaci obou typů (AN-A, AN-B). Všechna obohacovadla (s výjimkou HEM-VIT) jsou dodávána v lyofilizovaném stavu a jsou určena k obohacení 1000 ml vhodné kultivační půdy. Rehydratují se 10 ml sterilní destilované vody a celý obsah se asepticky přimísí (případně s dalšími termolabilními složkami) do půdy ochlazené na 45 – 50oC. Případná oplalescence roztoku neovlivňuje účinnost obohacovadla.

Balení: skleněná lahvička

Expirace: 6 měsíců

 

Obohacovadla stimulující růst

Obohacovadla A, HEM-VIT a HEM-NAD velmi dobře doplňují osvědčené a dodnes používané jiné doplňky půd, např. beraní či koňskou krev a zvyšují tak dále stimulaci růstu náročných, či vlivem fyzikálních nebo chemických látek poškozených baktérií.

 

(15) Obohacovadlo A:

 je růstové, chemicky definované obohacovadlo obsahující vitamín B12, l-glutamín, kyselinu p-aminobenzoovou, l-cystin, NAD, kokarboxylázu, dusičnan železitý, thiamin, adenin, guanin, l-cystein. Používá se do půd obohacených navíc také 1% glukózy pro průkaz pateogenních neisserií  a jiných náročných baktérií, např. C.jejuni, G.vaginalis a dalších. V případě potřeby je možno zvýšit koncentraci až na 2%, tj. 2 ampulky na 1000 ml půdy.

 

(16) Obohacovadlo HEM-VIT:

obsahuje v 10 ml 0,005 g heminu a 0,0005 g fytomenadionu (vitamén K1) k obohacení četných bakteriologických půd. Je nezbytnou součástí půd pro anaerobní kultivaci. Jedna ampulka je určena k obohacení 1000 ml půdy.

 

(17) Obohacovadlo HEM-NAD:

je určeno k obohacení 1000 ml půdy a obsahuje v lyofilizovaném stavu 15 mg heminu a 30 mg NAD. Slouží k obohacení půd pro kultivaci H.influaenzae a zejména půd k testování citlivosti této baktérie k antimikrobním látlám, je-li požadována transparentní půda. Základ tvoří půda Mueller-Hintonové s 0,5% kvasničného extraktu.

 

 

 

Obohacovadla selektivní

Selektivní činidla na bázi antibiotik jsou neodmyslitelnou částí činnosti v každodenní klinicko-bakteriologické praxi a jejich celou paletu by měla mít k dispozici pro aktuelní použití každá přípravna živných půd. Neméně velký význam mají selektivní obohacovadla pro potravinářskou mikrobiologii. Jejich velkou výhodou je možnost orientačně kvantifikovat původve infekce v lékařské či veterinární mikrobiologii nebo stupeň kontaminace produktů v mikrobiologii potravin a surovin.

Princip těchto obohacovadel  záleží na dávce antibiotik, která je volana tak, aby překračovala MIC flóry nežádoucí a aby bylo co nejvíce pod hodnotou MIC patogéna, který má být izolován. Jde tedy obecně o vyvážený stav mezi inhibicí a proliferací na základě obecně přijímaných hodnot citlivostí a rezistence. Individuálně je však možno zvýšit koncentraci např. tak, že místo obvyklého ředění lyofilizátu 10 ml sterilní destilovaně vody se přidá jen 8 ml a tím se zvýší koncentrace o 20%, nebo naopak přidáním 12 ml vody se o 20% sníží.

Jednotlivá selektivní obohacovadla lze s výhodou navzájem kombinovat, např. s obohacovadlem  AMFO k docílení zábrany růstu kvasinek při déle trvající inkubaci ploten, obecně pak s růstovým obohacovadlem A.

Při používání selektivních obohacovadel hraje zásadní roli také kvalita živné půdy, do níž se selektvní obohacovadla přidávají a mikrobiolog musí mít jistotu, že samotná půda podporuje růst hledaného mikroorganismu.

 

(18) Obohacovadlo B:

používá se k selektivnímu průkazu patogenních neisserií, které jím nejsou v růstu omezeny, zatímco potlačení flóry genitálního traktu a z jiných lokalit je téměř úplné.Obsahuje linkomycin, kolistin, trimethoprim. Doporučujeme kombinovat obohacovadlo B s růstovým obohacovadlem A současným přidáním obou do vhodné půdy, např. krevního agaru č.3 Imuna.

 

(19) Obohacovadlo B-2:

má stejné použití jako B, avšak s výraznějším selektivním účinkem. Obsahuje navíc vankomycin.

 

(21) Obohacovadlo F:

přidává se do kultivační půdy k průkazu Helicobacter pylori, jehož růst není inhobován, zatímco přidružená flóra obsažená v bioptickém materiálu je silně redukována až zcela potlačena. Obsahuje vynkomycin, cefsulodin a trimethoprim. Přidájvejte do půdy, která dobře podporuje růst H.pylori spolu s obohacovadlem AMFO.

 

(22) Obohacovadlo G:

přidává se do vhodné kultivační půdy k průkazu Gardnerella vaginalis. Pod vlivem tohoto obohacovadla dojde k téměř úplnému potlačení běžné bakteriální flóry genitálního traktu ženy. Obsahuje gentamicin a kyselinu nalidixovou. Doporučujeme kombinovat toto obohacovadlo s obohacovadlem AMFO současným přidáním obou do půdy.

 

(23) Obohacovadlo H:

výrazně usnadňuje kultivační průkaz streptokoků všech skupin, ale i Str. pneumoniae a umožňuje jejich izolaci v čisté kultuře. Za zvlášť významné se považuje použití tohoto obohacovadla k průkazu pneumokoků u chronické bronchitidy, otitity k potlačení přidružené g- flóry. Obsahuje kolistin a kyselinu oxolinovou.  Potlačení běžné flóry horních dýchacích a zažívacích cest je téměř úplné. Přidává se do dobrého základu pro krevní agar současně s beraní krví.

 

(24) Obohacovadlo HI:

je určeno k selektivní kultivaci Haemophilus influenzae a dalších hemofilů.  Obsahuje bacitracin k inhibici g+ bakterií z horních cest dýchacích, zejména stafylokoků a hemofily vyrůstají často v čisté kultuře. Výtěrový tampon otřete po celém povrchu půdy, použijte čokoládový agar obohacený 1% glukózy a navíc také 10 ml obohacovadla A na 1 litr půdy.

 

(25) Obohacovadlo HI-2:

má stejné použití jako HI, avšak s výraznějším selektivním účinkem. Navíc obsahuje klindamycin a vankomycin.

 

(26) Obohacovadlo Y:

obsahuje směs cefsulodinu s novobiocinem a irgasanem. Je určeno k selektivní izolaci Yersinia enterocolitica ze stolice, přičemž potlačení běžné střevní flóry je téměř úplné. Aplikuje se do vhodné půdy, např. dle Schiemanna.

 

(28) Obohacovadlo CaC:

je určeno k selektivní izolaci Clostridium difficile. Obsahuje kombinaci D-cykloserinu s cxefoxitinem, která inhibuje většinu g- střevních tyčinek, fekálních streptokoků, g- nesporulujících anaerobních bakterií a ostatních klostridií. Přidává se do vhodné půdy pro průkaz C.difficile s fruktózou.

 

(29) Obohacovadlo KV:

představuje vhodnou kombinaci kanamycinu s vankomycinem pro umožnění selektivního růstu g- anaerobních bakterií na Schaedlerově nebo jiném vhodném agaru s přídavkem 5% beraní krve.

 

(30) Obohacovadlo CNA:

je optimální směs kolistinu s kyselinou nalidixovou pro selektivní izolaci g+ anaerobních bakterií, zejména peptokoků a peptostreptokoků na Schaedlerově nebo jiném vhodném agaru s přídavkem 5% beraní krve.

 

(31) Obohacovadlo AMFO:

je připravováno jako přídavek do kultivační půdy, na které hrozí přerůstání kvasinek a plísní, např. do půdy pro izolaci C.jejuni, H.pylori, G.vaginalis aj. během prodloužené kultivace. Obsahuje amfotericin B (2 mg v ampulce). Protože doporučené koncentrace amfotericinu B v bakteriologických půdách kolísají od 1 do 2 mg/1 litr, přidávejte do půdy po ochlazení na 45oC zvolené množství (5 ml = 1 mg, 10 ml = 2 mg), případný zbytek uchovávejte zmražený. Obohacovadlo AMFO je možno kombinovat se všemi obohacovadly selektivními i neselektivními.

 

(20) Obohacovadlo C:

je určeno k selektivnímu průkazu Campylobacter jejuni, jehož růst jím není ovlivněn, avšak potlačení běžné střevní flóry ve výtěrech z rekta je téměř úplné. Složení (Blaser-Wang): cefalotin, polymyxin B, trimethoprim, vankomycin. Doporučujeme přidávat do půdy s růstovým obohacovadlem A.

 

(59) Obohacovadlo C-2:

používá se ke stejnému účelu jako obohacovadlo C ve spojení s obohacovadlem A. Složení (Skirrow): polymyxin B, trimethoprim, vankomycin.

 

(96) Obohacovadlo C-3:

Složení (Karmali): cefoperazon, vankomycin.

 

(264) Obohacovadlo C-4:

Složení: obsahuje ATB jako C-3 a navíc růstové faktory hemin a pyrohroznan sodný.

 

 

(60) Obohacovadlo M:

je doporučeno k selektivní izolaci mykoorganizmů na Sabouraudově půdě, zejména kvasinek. Potlačení přidružené bakteriální flóry gentamicinem a chloramfenikolem je téměř úplné.

 

(61) Obohacovadlo M-2:

obsahuje cykloheximid (aktidion), potlačuje z valné části nejen bakterie, ale i většinu nepatogenních plísní. Na Sabouraudově půdě s tímto obohacovadlem neomezeně rostou dermatofyta, jakož i aktidion-rezistentní druhy kvasinek ( např. C.albicans), citlivé kvasinky jsou inhibovány (např. C.tropicalis). Rozpouštějte ve směsi 3 ml acetonu a 7 ml sterilní destilované vody.

 

(62) Obohacovadlo PANTA:

je určeno k selektivní izolaci mykobakterií přimísením směsi 5 antibiotik do tekuté nebo pevné kultivační půdy. Obsahuje polymyxin B, amfotericin B, kyselinu nalidixovou, trimethoprim a azlocilin. Směs neovlivňuje proliferaci mykobakterií, ale velmi účinně inhibuje během inkubace široké spektrum flóry ve vyšetřovaném materiálu.  Kultivační půdy s obohacovadlem PANTA výhodně doplňují konvenční dekontaminační postupy. Ampulka s obohacovadlem PANTA se rehydratuje 10 ml sterilní destilované vody a přimísí se do 1000 ml půdy.

 

(72) Obohacovadlo MOX:

toto obohacovadlo se s výhodou používá k selektivnímu průkazu Listeria monocytogenes při kultivačním vyšetřování materiálu kontaminovaného jinou nežádoucí flórou, její potlačení je docíleno moxalaktamem a kolistinem.

 

 

(32) Obohacovadlo s růstovým stimulátorem AN-A:

se používá k izolaci nesporulujících anaerobních bakterií. Obsahuje kyselinu nalidixovou, hemin, menadion a pyruvát sodný. Kromě stimulace růstu má též účinek detoxikační vůči peroxidu vodíku v kultivační půdě.  Spolu s tímto obohacovadlem je radno do půdy přidat Tween 80 v množství 1 ml na 1 lirt půdy.

 

(33) Obohacovadlo s růstovým stimulátorem AN-B:

je určeno k průkazu gramnegativních anaerobních bakterií. Je složeno z heminu, menadionu, kyseliny nalidixové, vankomycinu a sukcinátu sodného, přičemž zejména poslední složka stimuluje růst.