7. Bioindikátory

 

BIOINDIKÁTORY KEKONTROLE STERILIZAČNÍCH APARATUR

 

Jsou nosiče potažené či impregnované dobře vysporulovanou termorezistentní kulturou Bacillus stearothermophilus, resp. Bacillus subtilis. Exponují se v příslušném sterilizačním aparátu během sterilizační procedury o požadované teplotě, době, popř. tlaku. Po expozici se testy převrství vhodnou živnou tekutou půdou a předají se příslušné mikrobiologické laboratoři k inkubaci a následnému vyhodnocení dle Standardní metodiky “Biologické indikátory pro kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů“ (Příloha č. 2/1994, AHEM). Ročně jsou vyráběny a expedovány čtyři šarže, vždy pro příslušné čtvrtletí.

 

(51) Korálky pro horkovzdušné sterilizátory

Potažený korálek suspenzí Bacillus subtilis 106 s kultivační posterilizační teplotou 37°C a inkubační dobou 3 dny.

Balení: 250 ks korálků v kelímku z umělé hmoty.

 

(52) Proužky pro autoklávy

Impregnovaný proužek filtračního papíru suspenzí Bacilus stearothermophilus 106 s kultivační posterilizační teplotou 55°C a inkubační dobou 3 dny.

Balení: požadované množství proužků v kelímku z umělé hmoty.

 

(53) Sáčky pro etylénoxidovou sterilizaci

Test je identický s kat.č. 51

Balení: 1 test (sáček Wipak) obsahuje 3 korálky pro expozici a 1 korálek kontrolní

 

(54) Nitě pro testování dutých chirurgických nástrojů

Impregnované lněné nitě suspenzí Bacillus stearothermophilus 106 s kultivační posterilizační teplotou 55°C a inkubační dobou 3 dny.

Balení: požadované množství svazků po 10 nitkách v kelímku z umělé hmoty.

 

(55) Proužky pro formaldehydovou sterilizaci

Test je identický s kat. č. 52.

Balení: 10 ks proužků zatavených ve fólii Wipak.

 

 

Tabulka počtů testů v závislosti na objemu sterilizační komory

 

Do 3 litrů   ...................  2 testy  =  2 proužky  =  2 korálky

   3  -  15 l    .................  3 testy  =  3 proužky  =  3 korálky

 15  -  40 l  ...................  4 testy  =  4 proužky  =  4 korálky

 40  -  75 l  ...................  6 testů  =  6 proužků  =  6 korálků

 75  -  120l ...................  8 testů  =  8 proužků  =  8 korálků

120 - 325 l.................. 12 testů = 12 proužků = 12 korálků

 nad 325 l   ................. 15 testů = 15 proužků = 15 korálků

 

 

(56) Půda SUB Dulab

Je standardní půda pro kultivaci B.subtilis odpovídající svým složením požadavkům farmakopey USA (21. vyd. 1985). Je určena pro testování účinnosti horkovzdušných sterilizátorů a EO, v nichž byly exponovány nosiče se spórami B. subtilis po předepsanou dobu a teplotu. Následná kultivace v půdě SUB Dulab rozhodne o účinnosti sterilizační aparatury.

Balení: Půda je expedována v nevratných skleněných lahvích s přesně odváženými živnými složkami v suchém stavu pro přípravu 500 ml tekuté půdy. Pro přípravu 1 litru tekuté půdy tedy potřebujete 2 lahve.

Připojen návod k použití.

 

(57) Půda STE Dulab

Je standardní půda pro kultivaci B.staerothermophilus. Obsahuje optimální směs uhlohydrátů spolu s kaseinovým hydrolyzátorem a ve zvláštní nádobce roztok bromkrezolpurpuru. Je určena pro kontrolu účinnosti autoklávů a formaldehydových sterilizačních přístrojů. Nosiče impregnované sporami B.stearothermophilus se exponují v příslušných aparaturách po předepsaný čas a teplotu a poté kultivují v půdě STE Dulab. Ta rozhodne o účinnosti sterilizační aparatury.

Balení: Půda je expedována v nevratných skleněných lahvích s přesně odváženými živnými složkami i indikátorem bromkrezolovou červení v suchém stavu pro přípravu 500 ml tekuté půdy. Pro přípravu 1 litru tedy potřebujete 2 lahve.

 

Připojen návod k použití.