5. Porcované půdy

 

PORCOVANÉ ŽIVNÉ BAKTERIOLOGICKÉ PŮDY

 

Jsou připravené v suchém stavu z kvalitních ingrediencí v přesné navážce pro přípravu půdy o objemu 500 ml nebo násobku, tedy např. 1000, 1500, 2000 ml atd.

Plněny jsou:

a) do lehkého umělohmotného kelímku s těsnícím víkem. Tento typ je za příslušnou číslicí označen symbolem “K“, tedy např. 500-K, 1000-K atd. Manipulace při přípravě a hydrataci půdy je velmi jednoduchá: suchá směs se kvantitativně přenese do lahve vhodného objemu s příslušným množstvím dest. Vody. Za krátkou dobu po rozpuštění a zbobtnání obsahu následuje sterilizace,

b) do skleněné nevratné lahve o objemu 500 ml. Tento typ je označen symbolem “S“. Suchá směs v lahvi je hermeticky uzavřena gumovou propichovací zátkou. Pokud lahev obsahuje směs pro přípravu 500 ml půdy (tedy 500-S) lze přímo v této lahvi půdu rozpustit a sterilizovat. Lahev se otevře, po značku 500 ml přidá dest. voda, poté opět uzavře. Zátka se opatří injekční jehlou pro kontrolu přetlaku v lahvi během sterilizace.

Na přání lze do lahví dodat suchou směs i pro přípravu většího objemu půdy (1000, 1500-S atd.). V takovém případě je ale nezbytné přesypat směs za sucha kvantitativně do lahve s vodu příslušného objemu a sterilizovat.

Poznámka: směsi půd typu K nebo S nelze dělit na menší části. Naopak větší objemy půd lze docílit spojením obsahu dvou nebo více nádobek, např. sesypáním dvou nádobek 500-K do 1000 ml dest.vody apod.

Porcované živné půdy Dulab složením odpovídají půdám renomovaných zahraničních výrobců. Individuální odchylky jsou na přání možné.

Níže uvedené ceny platí pro typy půd 500-K nebo 500-S. Cena půd 1000 nebo 1500 K nebo S je tvořena násobkem ceny, tedy 2x500 nebo 3x500 atd.

 

(73) Krevní agar (základ)

Pro běžnou klinicko-bakteriologickou kultivační diagnostiku. Poskytuje velmi dobrou koloniální morfologii, hemolýzu, viridaci s pigmentaci.

 

(74) Krevní agar II (základ)

Se zlepšenou růstovou charakteristikou.

 

(75) Anaerobní krevní agar (základ)

(receptura CDC – anaerobic blood agar).

Používá se po přidání 7% beraní krve a případně dalších obohacovadel ke kultivačnímu průkazu růstově náročných bakterií. Trojice této půdy:

1)bez selektivního obohacovadla,

2)s obohacovadlem KV,

3)s obohacovadlem CNA, tvoří základ kultivační diagnostiky anaerobních bakterií podle CDC

 

(76) Anaerobní agar

Je standardní půda pro obecné použití ke kultivačnímu průkazu širokého spektra anaerobních bakterií, zejména klostridií (s výjimkou Cl.difficile). Obsahuje metylénovou modř jako indikátor redukce. Používá se bez dalších přídavků.

 

(77) GC agar (základ)

se po přidání 7% beraní krve, obohacovadla “A“ případně “B“ nebo “B-2“ používá ke kultivačnímu průkazu patogenních neisserií.

 

(78) Endo agar s bezickým fuchsinem,

který je nutno zvláště přidat, je určen k odlišení laktóza-pozitivních od laktóza-negativních kolonií enterobakterií.

 

 

(79) McBride Listeria agar

Je nízkoselektivní půda ke kultivačnímu průkazu Listeria monocytogenes. Jako inhibitory přidružené flóry obsahuje fenyletanol, glycin a lithium chlorid.

 

(81) MOX agar

(Oxford agar modified). Po přidání obohacovadla MOX Dulab umožňuje izolaci L.monocytogenes z různého, silně kontaminovaného klinického materiálu, jakož i potravin a surovin pro jejich přípravu.

 

(82) Dermatofyt agar

Obsahuje kromě mykologického peptonu a glukózy 0,2 g/500 ml cyklohexamidu a 0,05 g/500 ml chloramfenikolu. Obě antibiotika jsou odolná ke sterilizační teplotě, takže jsou obsažena přímo v půdě, která je určena pro primární izolaci a identifikaci dermatofyt.

 

(83) Candida BCG agar (základ)

Obsahuje kromě živných látek bromkrezolovou zeleň. Po sterilizaci se obohacuje 0,25 g neomycinu. Používá se k selektivní izolaci a identifikaci Candida spp. Jako vysoce diferenciální půda k ověření morfologických a biologických reakcí candid.

 

(84) Candida – izolační agar

Kromě živných látek obsahuje anilinovou modř. Je určen k rychlé kultivační identifikaci C.albicans měnící indikátor do modré barvy.

 

(85) Izolační biochemický klín (základ)

 

(86) Desoxycholát – citrátový agar

je silně selektivní půda dobře diferencující laktoza-negativní od laktóza-pozitivních kolonií.

 

(87) Wilkins Chalgren agar

 

(88) Columbia agar – základ

 

(89) Mac Conkey agar

je alternativní půda na podobném principu jako půda Endova

 

(91) Mueller – Hinton agar

je určen pro kultivaci růstově náročných bakterií a pro stanovení citlivosti k antibakteriálním látkám diskovou metodou.

 

(92) Sorbitol Mac Conkey agar

se používá k izolaci sorbitol-negativních kolonií enterohemorhagických E.coli (EHEC)

 

Složení půd a návod k použití je ke každé zásilce přiložen.

Uvedený sortiment porcovaných bakteriologických půd Dulab se stále rozšiřuje.