Důležitá potvrzení

Na požádání zasíláme důležitá potvrzení, jako výpis z obchodního rejstříku,

osvědčení o registraci, osvědčení o registraci k DPH, protokol kvality jakosti,

povolení k výrobě a distribuci, bezpečnostní list, diplom ISO, ES prohlášení o shodě, výpis z živnostenského rejstříku.